Historie gebouw

Klooster onderdeel van het Instituut Johanna de Lestonnac, pensionaat voor meisjes en bewaarschool van de zusters van het Gezelschap van Maria, gebouwd in 1913 en ontworpen door de Rotterdamse architect J. Margry. Het pand is in 1931 verbouwd tot bewaarschool. Het pand is van belang als wezenlijk onderdeel van een redelijk gaaf bewaard gebleven complex van een kerkelijk voorzieningencentrum kenmerkend voor het begin van de eeuw. 

Beschrijving van het pand: Bakstenen gebouw in twee lagen met kap. In de topgevel over de volle breedte op goothoogte een natuurstenen band met het opschrift “Instituut Johanna de Lestonnac”, daarboven in een nis een beeld op console onder baldakijn. Fries van gele verblendsteen tussen de gootklossen vertoont verwantschap met klooster en noviciaat op Dobbelmannweg 1, evenals de veelheid aan flinke dakkapellen, die duidt op de indeling van zolders in chambretten. Het metselwerk is versierd met horizontale banden van gele verblendsteen. Aan de noordzijde een aanbouw van bouwlaag met kap met brede gebogen erker naar de straat, oorspronkelijk in gebruik als refter van het pensionaat.  

(Bron; Gemeentelijke monumentenlijst)